برچسب: یارانه معیشتی
1 مطلب

مصرف سرانه مردم ۱۷.۵ درصد افت کرد! / در روستاها از هر ۵ نفر یکی فقیر است