آزادی سیاسی، تظاهرات نمی‌خواهد، تولید نیاز دارد

 

 

از نگاه محمود سریع‌القلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی آزادی سیاسی با تظاهرات، کمپین، راهپمایی و سخرانی به دست نمی‌آید. توصیه او برای تحقق آزادی سیاسی را در این ویدئو مشاهده کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید