موضوعات داغ:

الزام بیمه شخص ثالث و آرم طرح ترافیک برای موتورسواران

علیرضا جعفری

با توجه به آمار و ارقام نزدیک به 95 درصد موتورهای کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. به همین منظور طرح تشویقی برای صاحبان موتور در صورت بیمه کردن موتورشان تا آخر شهریور‌ماه در نظر گرفته شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند