رویای بذرپاش تعبیر شد!

پدرام مدنی

هر جا سخن از پست خالی وزارت مطرح است، نام مهرداد بذرپاش برای تصاحب آن می‌درخشد!

به گزارش تجارت‌نیوز، خردادماه امسال بود که حجت‌الله عبدالملکی اجبارا از کابینه خداحافظی کرد تا نام‌های مختلفی برای تصدی پست وزارت رفاه مطرح شود؛ نام مهرداد بذرپاش این چنین بود که به فهرست نزدیکان دولت افزوده شد درحالی که او پیشتر توانسته بود به کمک مجلس، به ریاست دیوان محاسبات کشور برسد.

با این حال یا قرعه به نام او نیافتاد یا احتمال خروج رستم قاسمی از کابینه بود که دولت را برآن داشت بذرپاش را برای وزارت راه و شهرسازی نگه دارد و حال با استعفای رسمی قاسمی، بذرپاش در یک قدمی ورود به یکی از چالش‌برانگیزترین وزارتخانه‌های دولت سیزدهم است.
اما آیا او استحقاق تکیه زدن بر صندلی این وزارتخانه را خواهد داشت یا مانند وزیر مستعفی، وصله ناجور بخش مسکن باقی می‌ماند

آن طور که از سوابق تحصیلی و کاری بذرپاش پیداست او بی‌ربط‌ترین گزینه برای وزارت راه و شهرسازی است؛ حتی سوابق مدیریتی که او پیشتر به لطف لابی‌های سیاسی به آنها دست یافته نیز هر گونه تخصص یا تجربه بذرپاش برای ورود به 9 حوزه ماموریتی این وزارتخانه را نفی می‌کند.

با این حال اما او در آستانه ورود به وزارتخانه عریض و طویلی قرار گرفته که لااقل در یک سال گذشته عقب‌ماندگی‌های فراوانی از ساخت سالیانه یک میلیون مسکن در ابروعده نهضت ملی مسکن تا گسترش و نوسازی ناوگان‌ها و کریدورهای حمل بار دارد.

برخی از کارشناسان معتقدند حضور بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی صرفا برای حلِ مشکل ساخت مسکن در کشور است. آیا او می‌تواند از طریق لابی‌های سیاسی خود، ابربنگاه‌های اقتصادی دولت (به خصوص در سازمان تامین اجتماعی) را وادار به اعتباردهی به نهضت ملی مسکن کند و همزمان با تحقق رویای وزیر شدنش، رویای ساخت یک میلیون مسکن دولتی در سال را محقق کند؟

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند