دانلود ویدیو

شرکت نفت و دردسر آزمون استخدامی

شرکت نفت اخیرا اقدام به برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود کرده است؛ در حالی که دانشجویان مشمول بند الف دانشگاه صنعت نفت در اولویت استخدام قرار دارند اما این دانشجویان کنار گذاشته شده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید