مشکل طرح جهش مسکن چیست؟

پدرام مدنی

ثبت‌نام طرح حهش مسکن آغاز شده است. طرحی که قرار است مستاجران و افراد فاقد مسکن را خانه‌دار کند. اما در کنار وعده‌های دولت برای ساخت خانه‌های ارزان، مردم انتقادات زیادی به این طرح دارند و معتقدند این طرح همچنان مبهم است.

عاطفه چوپان، خبرنگار تجارت‌نیوز در این ویدئو انتقادات مردم به طرح جهش مسکن را روایت می‌کند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند