دانلود ویدیو

هیچ کس سر جای خودش نیست

عدم تناسب مدرک تحصیلی با فضای کسب‌وکار معضلی است که حالا بیشتر تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی را با چالش مواجه کرده است. تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی که فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مرتبط با تحصیلات خود دارند مدرک‌گرایی و عدم توجه به رشته‌های علوم انسانی را عامل اصلی بیکاری دانشگاهیان عنوان می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید