ابرشرکت خودروساز در چاه ورشکستگی

تجدید ارزیابی، زیان 5300 میلیارد تومانی ایران‌ خودرو را جبران می‌کند؟

تجدید ارزیابی، زیان 5300 میلیارد تومانی ایران‌ خودرو را جبران می‌کند؟

ایران خودرو که در شرایطی بحرانی به سر می‌برد، درصدد است برای خروج از بحران ورشکستگی، به صورت کاغذی خود را از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج کند. 

به گزارش تجارت‌نیوز ، گروه خودروسازی ایران خودرو که در شرایطی بحرانی به سر می‌برد، درصدد است برای خروج از بحران ورشکستگی، به صورت کاغذی خود را از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج کند.

در همین خصوص، فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو در اولین اقدام عملی برای خروج از ورشکستگی، محمود کوچک زاده تهمتن را به عنوان «مدیر طرح تجدید ارزیابی دارائی‌ها و اصلاح ساختار مالی» این شرکت، منصوب کرد.

در متن نامه انتصاب تهمتن، بزرگترین دغدغه این شرکت، مساله زمان مطرح شده، به طوری که مقیمی در آن تاکید کرده است که انجام فرآیند تجدید ارزیابی دارایی، باید در مدتی مقرر و با توجه به مهلت قانونی، خروج از ماده 141 قانون تجارت محقق شود.

اما برای بررسی شرایط بحرانی ایران خودرو، ارزیابی گزارش فصلی حسابرسی نشده این شرکت در پایان شهریور ماه که به تازگی منتشر شده، قابل توجه است.

این شرکت 1530 میلیارد تومانی در پایان شهریور ماه سال جاری، زیان ناخالصی بالغ بر 2029 میلیارد تومان را ثبت کرده است.

این درحالی است که زیان عملیاتی آن رقمی بالغ بر 3723 میلیارد تومان را شامل می‌شود. همچنین هزینه‌های مالی این شرکت، بالغ بر 1725 میلیارد تومان برآورد شده است.

«خودرو» سرانجام در پایان شهریور با زیان خالص 347 تومانی برای هر سهم، مجموع زیان خالص خود را در حدود 5311 میلیارد تومان عنوان کرد که نشان دهنده فاصله 3781 میلیارد تومانی سرمایه ثبت شده و زیان خالص این ابرشرکت خودروساز ایرانی است.

در همین راستا، شنیده‌ها حاکی از آن است که ایران خودرو به دنبال تجدید ارزیابی دو بخش شرکت‌ها و دارایی‌های زیرمجموعه‌شان به عنوان بخش اول و ارزیابی مجدد ارزش دارایی‌های شرکت مادر و دارایی‌ها و املاک آن به عنوان بخش دوم این فرآیند است.

انتشار این خبر در روز گذشته سبب شد که تمایل بازار به سمت این سهم افزایش یابد و با اثرگذاری 141 واحدی بر شاخص کل، علاوه بر وارد کردن به محدوده مثبت، برای آن صف خرید نیز شکل گیرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند