آبیاری باغات سبزی با آب ناسالم + عکس

آبیاری باغات سبزی با آب ناسالم + عکس

در تصاویر تجارت‌نیوز باغ‌های سبزی اطراف تهران (حوالی صالح‌آباد) را مشاهده می‌کنید که با آب‌های ناسالم آبیاری می‌شوند.

در تصاویر تجارت‌نیوز باغ‌های سبزی اطراف تهران (حوالی صالح‌آباد) را مشاهده می‌کنید که با آب‌های ناسالم آبیاری می‌شوند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند