اکسکوینو

هیات رئیسه اتاق اصناف تهران مشخص شدند

تجارت نیوز

سومین دوره انتخابات اتاق اصناف تهران برگزار شد و اعضای جدید هیات رئیسه اتاق اصناف تهران مشخص شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سومین دوره انتخابات اتاق اصناف تهران برگزار شد و اعضای جدید هیات رئیسه اتاق اصناف تهران مشخص شدند.

براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار شد و اعضای جدید هیات رئیسه اتاق مشخص شدند.

براساس این گزارش، اعضای اصلی منتخب به ترتیب آراء، علی توسطی با ۶۴ رای، حمیدرضا رستگارپور ۶۰ رای، محمدرضا فرجی تهرانی ۵۹ رای، حسین علی اکبری ۵۶ رای، اسماعیل کاظمی ۵۴ رای اعلام شدند.

همچنین احمد ابوالحسنی (تولیدی) با ۴۴ رای و احمد حسینی (توزیعی) با ۱۸ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند