ادامه طرح تحول سلامت با خطای کمتر

ادامه طرح تحول سلامت با خطای کمتر

وزیر بهداشت در خصوص وضعیت رشد بودجه وزارت بهداشت در سال آینده گفت: رشد بودجه وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت، مانند سایر دستگاه‌های اجرایی و بلکه کمتر از آن‌ها است اما در یکی دو بخش از جمله اعتبارات وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها، احتمال تحقق کامل این اعتبار بیشتر از گذشته است.

وزیر بهداشت در خصوص وضعیت رشد بودجه وزارت بهداشت در سال آینده گفت: رشد بودجه وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت، مانند سایر دستگاه‌های اجرایی و بلکه کمتر از آنها است اما در یکی دو بخش از جمله اعتبارات وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها، احتمال تحقق کامل این اعتبار بیشتر از گذشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سید حسن هاشمی با بیان این مطلب، اظهار کرد: میزان بودجه وزارت بهداشت افزایش پیدا نکرده البته ما رضایت داریم و در فضایی که همه صحبت‌های منفی را به زبان می‌آورند، ما نباید بیجا نگرانی ایجاد کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: طرح تحول سلامت با خطای کمتر و تاثیر بیشتر ادامه پیدا می‌کند و امیدوارم در ادامه دولت دوازدهم نیز همانند 5 سال گذشته، ارائه خدمات به مردم را ادامه دهیم.

به گزارش وبدا، هاشمی از دولت و مجلس به دلیل حمایت از سلامت مردم، تقدیر کرد.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند