فردا یک هیئت عالی قضایی به آبادان می‌رود

فردا یک هیئت عالی قضایی به آبادان می‌رود

دادستان کل کشور گفت: فردا هیئت عالی از دادستانی برای بررسی دقیق حادثه به خوزستان خواهند رفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، منتظری، دادستان کل کشور گفت: با توجه به گزارشات ارسالی اکنون امکان اظهار نظر در خصوص قصور یا تقصیر مقامات قضایی در پرونده حادثه آبادان وجود ندارد.

به نقل از صداوسیما، فردا هیئت عالی از دادستانی برای بررسی موضوع به خوزستان خواهند رفت و اکنون باتوجه به پرونده های رسیده نمی شود، اظهار نظر کرد.

بدون کوچکترین اغماضی موضوع را پیگیری خواهیم کرد و با متخلفین برخورد قضایی خواهد شد.

اگر جرمی یا تخلفی نسبت به مقام قضایی محرز شود باید فرایند قانونی خود در دادسرای انتظامی و دادگاه عالی طی شود و امکان بررسی در محاکم قضایی محلی وجود ندارد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند