افزایش نرخ بیکاری به 10.5 درصد/ وجود 2 میلیون و 370 هزار بیکار در کشور

نرخ بیکاری در حالی در آخرین فصل سال گذشته با رشد0.2 درصدی نسبت به پاییز ماه افزایش یافت که از تعداد بیکاران کشور حدود 30 هزار نفر کاسته شده است.  مرکز آمار ایران در کمتر از یک ماه پس از پایان سال 1392 با انتشار نتایج آمارگیری از نیروی کار در فصل پایانی از افزایش

نرخ بیکاری در حالی در آخرین فصل سال گذشته با رشد0.2 درصدی نسبت به پاییز ماه افزایش یافت که از تعداد بیکاران کشور حدود 30 هزار نفر کاسته شده است.

 مرکز آمار ایران در کمتر از یک ماه پس از پایان سال 1392 با انتشار نتایج آمارگیری از نیروی کار در فصل پایانی از افزایش نرخ بیکاری از 10.3 درصد پاییز به 10.5 درصد زمستان در بین جمعیت 10 ساله و بیشترخبر داد.

این در حالی است که بیکاری در بین مردان با حدود 0.6 درصد افزایش به 9.1 و در بین زنان با 1.7 درصد کاهش به 18.9 درصد رسیده است.

در عین حال تعداد بیکاران کشور در پایان سال 92 نسبت به پاییز کمتر شد و از دو میلیون و 401 هزار نفر به حدود دو میلیون و 371 هزار نفر رسید.

اما نرخ مشارکت اقتصادی در بین جمعیت 10 ساله و بیشتر با کاهش نسبت به پاییز از36.7 به 35.4 درصد نزول کرد این در حالی است که نرخ مشارکت مردان و زنان هم در زمستان 92 تقلیل رفت و به ترتیب از 62.1 به 60.6 درصد و از 11.3 به 10.3 درصد کاهش یافت.

نرخ بیکاری کل سال قبل 10.4 درصد

اما مرکز آمار در کنار اعلام آمار و ارقام بیکاری در زمستان سال گذشته نتایج کلی سال 92 را نیز منتشر کرد.

بر این اساس نرخ بیکاری سالیانه 92 حدود 10.4 درصد و تعداد بیکاران در بین جمعیت 10 ساله و بیشتر نیز حدود دو میلیون و 448 هزار نفر است.

بنابراین گزارش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته 37.6 درصد و نرخ بیکاری مردان و زنان نیز 8.6 و 19.4 درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند