اکسکوینو

الزام ناشران به معرفی بازارگردان

تجارت نیوز

طبق اعلام سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان موظفند نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس ابلاغیه مدیر نظارت بر ناشران مطابق مصوبه ۱۳۹۹/۷/۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان موظفند ظرف مهلت ابلاغی از سوی بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام کنند.

در این ابلاغیه آمده است: در صورت عدم اجرای این ابلاغیه از سوی ناشران، ناشر متخلف محسوب و به یک یا چند نوع از ضمانت اجرا‌های ذیل محکوم می‌شوند.

الف- تذکر

ب- اخطار

پ- محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات

ت- تعلیق یا لغو مجوز‌های صادره توسط سازمان

ث- محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین

ج- جریمه نقدی

چ- محرومیت از تصدی در هیات‌مدیره اشخاص تحت نظارت

ح- سلب صلاحیت

خ- لغو پذیرش

 

منبع: سنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند