امروز؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار

امروز؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پانزدهم تیر ماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۳۹۶ است.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمد مسیحی گفت: مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: از آنجا که روز ۱۵ تیرماه مصادف با روز پنجشنبه است، همه ادارات کل امورمالیاتی تا ساعت ۱۸:۰۰ همان روز آماده دریافت و ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی هستند.

وی توصیه کرد: مودیان مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر اقدام کنند.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند