انتشار شماره جدید یالثارات + عکس

انتشار شماره جدید یالثارات + عکس

شماره جدید نشریه یالثارات با توهینی جدید به هنرمندان منتشر شد.

شماره جدید نشریه یالثارات با توهینی جدید به هنرمندان منتشر شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند