ترکیه در سدسازی اهداف سیاسی را دنبال می‌کند؟

ترکیه در سدسازی اهداف سیاسی را دنبال می‌کند؟

ترکیه ادعای تأثیر سوء سدسازی‌های بی‌ضابطه این کشور در تشدید بحران ریزگردهای ایران و عراق را غیر علمی دانست. اما یک کارشناس محیط زیست معتقد است که ترکیه قصد دارد از مسئله آب به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند.

به گزارش تجارت‌نیوز،‌ یک کارشناس محیط زیست با بیان اینکه ترکیه قصد دارد از مسئله آب به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند، گفت: ترکیـه در بازه ۱۸سـاله (۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰) تعـداد ۵۸۵ سـد روی رودخانه‌هایـش احـداث کـرده است علاوه بر گاپ، پروژه سدسازی موسوم به «داپ» هم در دست اجراست.

بر اساس گزارش تسنیم،‌ به‌تازگی ترکیه به موضع ایران و عراق مبنی بر تأثیر سوء سدسازی‌های بی‌ضابطه کشور در تشدید بحران ریزگردها در ایران و عراق واکنش نشان داد.س

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، تأثیر سدسازی در این کشور بر ایجاد گردوغبار در ایران و عراق را، ادعایی غیرعلمی توصیف کرد و مدعی شد که این گردوغبارها از بیابان‌های خاورمیانه و آفریقا نشئت می‌گیرند.

محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرعامل اندیشکده ماکا و کارشناس محیط زیست اظهار کرد: پروژه‌های سدسازی ترکیه تنها محدود به پروژه گاپ نمی‌شود و این کشور از ۲۰ سال پیش، ساخت ۱۰ ابرپروژه سدسازی را شروع کرده است. ترکیه با تکمیل پروژه «گاپ» ۵ برابر ظرفیت دجله و فرات به‌روی آن‌ها سدسازی کرده است و شکی نیست که این بارگذاری بی‌ضابطه سبب وقوع ریزگرد در کشورهای پایین‌دست حوضه آبخیز دجله و فرات از جمله ایران و عراق می‌شود.

باغخانی‌پور ادامه داد: علاوه بر گاپ, پروژه سدسازی موسوم به «داپ» نیز به‌روی بالادست حوضه رود ارس در حال بارگذاری است که با تکمیل آن مشابه این اتفاق در حوضه رود ارس نیز اتفاق می‌افتد.

رئیس‌جمهور سابق ترکیه چند سال قبل عنوان کرد که “هر بشکه نفت در برابر هر بشکه آب” که این عبارت به‌وضوح بیانگر هدف ترک‌ها برای جلوگیری از ورود آب‌های برون‌مرزی به کشورهای همسایه به‌ویژه ایران، عراق و… است.

کارشناس محیط زیست تصریح کرد: ترکیه از گذشـته برنامـه بسـیار جـدی بـرای اسـتفاده از آب به‌عنـوان ابـزار سیاسـی و امنیتـی علیـه کشـورهای همسـایه داشـته اسـت.

بـرای نمونـه ترکیـه در بازه ۱۸سـاله (۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰) تعـداد ۵۸۵ سـد روی رودخانه‌هایـش احـداث کـرده اسـت در حالی کـه تعـداد کل سـدهای احداث‌شـده ترکیـه برای حـدود ۵۶ سـال قبـل از آن ۲۷۶ سـد بـود. یعنـی فقـط در ۱۸ سـال اخیـر ۵۸۵ سـد اضافـه کرده اسـت.

باغخانی‌پور گفت: سیاست جمهوری اسلامی در قبال دیپلماسی آب باید ثابت باشد. به این معنی که چه در جایی که بالادست هستیم و چه در جایی که پایین‌دست هستیم, باید رویکرد ثابتی را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: البته ما تنها کشوری هستیم که در سیاست‌های بالادستی خود علناً عنوان کردیم که باید از خروج آب‌های برون‌مرزی جلوگیری کنیم. این موضوع باعث می‌شود ما در دادگاه‌های حقوقی با شکست روبه‌رو شویم که این قانون باید اصلاح شود.

این کارشناس محیط زیست متذکر شد: ترکیه قصد دارد از مسئله آب به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند. ترکیه به‌شکلی در رسانه‌ها وانمود کرده است که ایران مقصر اختلافات منطقه‌ای در موضوع آب است و بر اثر این تبلیغات جهان نیز بخشی از این ادعا را پذیرفته است. با وجود اینکه مقصر کم‌آبی عراق، کشور ترکیه است اما این کشور از ایران شکایت کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند