بازار آهن شادآباد به روایت یک گزارش تصویری

بازار آهن شادآباد به روایت یک گزارش تصویری

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، بازار آهن شادآباد تهران را مشاهده ‌می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، بازار آهن شادآباد تهران را مشاهده ‌می‌کنید. بازاری که به گفته صاحبان کسب و کار آن، از اول سال 98 با افزایش 10 تا 30 درصدی قیمت‌ها مواجه شده و هم‌اکنون در رکود است.(عکس‌ها از امیر قورچیانی)

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند