آخرین وضعیت بازار بزرگ تهران در دوران قرنطینه کرونا (گزارش تصویری)

آخرین وضعیت بازار بزرگ تهران در دوران قرنطینه کرونا (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند نما از بازار بزرگ تهران که به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا تعطیل شده را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند نما از شلوغی بازار بزرگ تهران که به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا تعطیل شده را مشاهده می‌کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند