اکسکوینو

پترول با رشد ۱۰۰ درصدی کشف قیمت شد

تجارت نیوز

پس از اینکه روز گذشته بازگشایی نماد پترول باطل شد، امروز کشف قیمت این نماد ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت صفر انجام شد تا سهامداران این نماد خوشحال شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز، گروه پتروشیمی ایرانیان (پترول) در جریان معاملات امروز ۲۹ تیرماه پس از کشف قیمت ۱۰۰ درصدی با صف خرید ۴۰۰ میلیونی در سقف قیمتی ۱۳۲۷۰ ریالی در حال معامله است.

1 3 18

بازگشایی پترول در حالی امروز انجام شده که روز گذشته کشف قیمت این نماد از سوی ناظر بازار باطل شده بود.

 

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند