بخشنامه مهم بورس درباره سرمایه‌گذاری‌های استانی

بخشنامه مهم بورس درباره سرمایه‌گذاری‌های استانی

بخشنامه سهام عدالتی درباره سرمایه‌گذاری‌های استانی منتشر شد

به گزارش تجارت‌نیوز، بخشنامه سهام عدالتی درباره سرمایه‌گذاری‌های استانی منتشر شد.

در بخشنامه جدید از لزوم انتقال سود تغییر ارزش و سود فروش سرمایه‌گذاری جاری در شرکت های سرمایه گذاری استانی به اندوخته سرمایه‌ای خبر داده شد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند