بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون تومان امروز ابلاغ می‌شود/ اجرا از اول فروردین است

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تا پایان وقت امروز بخشنامه معافیت حقوق ابلاغ می‌شود، گفت: این موضوع قانون بوده و اجرای آن از اول فروردین خواهد بود. حسین وکیلی در مورد ابلاغ بخشنامه بخش‌نامه معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون تومانی در ماه اظهارداشت: این بخشنامه تا پایان وقت اداری امروز ابلاغ می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تا پایان وقت امروز بخشنامه معافیت حقوق ابلاغ می‌شود، گفت: این موضوع قانون بوده و اجرای آن از اول فروردین خواهد بود.

حسین وکیلی در مورد ابلاغ بخشنامه بخش‌نامه معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون تومانی در ماه اظهارداشت: این بخشنامه تا پایان وقت اداری امروز ابلاغ می‌شود.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این معافیت قانون بودجه سال جاری است، گفت: این موضوع چون قانون است، از تاریخ اول فروردین امسال قابلیت اجرا دارد.

وی تاکید کرد: بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در این زمینه با توجه به قانون بودجه ۹۳ حالت ارشادی داشته و زمان ابلاغ آن برای اجرای قانون ملاک عمل نیست.

براساس قانون بودجه 93 حقوق ماهانه زیر یک میلیون تومان معاف از مالیات و حقوق بین یک تا 7 میلیون تومان با مأخذ 10 درصد و حقوق مازاد بر 7 میلیون تومان با مأخذ 20 درصد مالیات می‌پردازد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند