اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

از طرح ساماندهی کارکنان دولت چه خبر؟

بودجه

ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تجارت‌نیوز گفت: به احتمال زیاد طرح ساماندهی کارکنان دولت در هفته پیشرو در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به احتمال زیاد طرح ساماندهی کارکنان دولت در هفته پیشرو در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح خواهد شد.

وی افزود: تا به این لحظه بحث کارشناسی با مشارکت سازمان امور استخدامی ادامه داشته است اما هنوز جمع بندی نهایی حاصل نشده است.

موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت، تبدیل وضعیت استخدامی آن گروه از افرادی است که در چهارچوب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در بخش‌های مختلف دولت مشغول کارند.

در اصل این ماده قانونی به راه اندازی یک سامانه برای ثبت حقوق و مزایای دریافتی این بخش از کارکنان دولت اشاره دارد اما نمایندگان حامی طرح ساماندهی قصد دارند تا به استناد این ماده قانونی، وضعیت استخدامی تمام کسانی که حقوق بگیر دولت محسوب می‌شوند را تغییر دهند.

قرارداد چه کسانی تغییر می‌کند؟

ولی اسماعیلی در این خصوص به تجارت نیوز گفت: از نظر ما هرکسی که حقوقش از محل خزانه دولت تامین اعتبار می‌شود، باید مشمول این طرح محسوب شده و رابطه استخدامی او تغییر کند.

وی ادامه داد: از این منظر مهم نیست که این افراد به صورت شرکتی، طرحی، حجمی یا خدماتی برای دولت کار می‌کنند، مهم این است که حقوق و دستمزدشان از محل اعتبارات دولتی تامین ‌شود. اگر اینطور باشد دیگر دلیل نیست که این رابطه همکاری با واسطه‌ای مثل پیمانکار ادامه پیدا کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: به دلیل اینکه عناوین شغلی و استخدامی در دستگاه‌های مختلف دولتی فراوان است، جلسات بررسی تاکنون طول کشیده است.

براساس این اظهارات نماینده مجلس انتظار می‌رود در صورت به سرانجام رسیدن این طرح وضعیت استخدامی شمار زیادی از نیروهای شاغل در ادارات مختلف دولتی تغییر کند.

به صورت مشخص دامنه این تغییرات احتمالی می‌تواند از کارکنان نگهبانی موسسات بانکی گرفته تا محیط بانان و نگهبانان میراث فرهنگی و کارکنان شاغل در بخش انرژی را شامل بشود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند