اکسکوینو
بررسی کارنامه بانک اقتصادنوین در آبان ماه سال 98

پرداخت سود 3 هزار میلیارد تومانی یک بانک به سپرده‌گذاران

تجارت نیوز

این بانک طی هشت ماهه نخست امسال معادل 3.1 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و همچنین از محل وام‌های اعطایی بیش از دو هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

بانک اقتصادنوین تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک اقتصادنوین که با نماد بورسی «ونوین» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد آبان ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک اقتصادنوین در آبان ماه سال جاری حدود 8.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه 7.7 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان آبان ماه امسال به بیش از 36.2 هزار میلیارد رسید.

بانک اقتصادنوین معادل 86 درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک اقتصادنوین در آبان ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

6536
عملکرد بانک اقتصادنوین در آبان ماه

طی دوره مذکور بانک اقتصادنوین در حالی که موفق شده 42.3 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 40.9 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک اقتصادنوین در پایان مهر ماه امسال به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک اقتصادنوین در آبان ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 60 میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک اقتصادنوین در آبان ماه امسال حدود 418 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی 477 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک اقتصادنوین طی هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود 807 میلیارد تومان زیان از محل تفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 100 میلیارد تومانی این بانک است.

این بانک طی هشت ماهه نخست امسال معادل 3.1 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و همچنین از محل وام‌های اعطایی بیش از دو هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند