بزرگ‌ترین تاجران گوجه فرنگی در جهان / کدام کشورها بیشترین گوجه فرنگی را خریدوفروش می‌کنند؟

بزرگ‌ترین تاجران گوجه فرنگی در جهان / کدام کشورها بیشترین گوجه فرنگی را خریدوفروش می‌کنند؟

میزان صادرات گوجه فرنگی در سال 2018 حدود 9.2 میلیارد دلار بوده و گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات گوجه فرنگی در مقایسه با سال 2014، حدود 0.7 درصد کاهش و در مقایسه با سال 2017 نزدیک به دو درصد افزایش یافته است.

میزان صادرات گوجه فرنگی در سال 2018 حدود 9.2 میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات گوجه فرنگی در مقایسه با سال 2014، حدود 0.7 درصد کاهش یافته است. میزان صادرات گوجه فرنگی در این سال، 9.3 میلیارد دلار گزارش شده است. در مقایسه با سال 2017 نیز صادرات این محصول دو درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال 2018، اروپا عهده‌دار حدود 46.1 درصد -معادل 4.3 میلیارد دلار- از کل صادرات گوجه فرنگی بوده است. همچنین سهم آمریکای شمالی از صادرات گوجه فرنگی، 32.4 درصد و سهم آسیا 11.9 درصد بوده است.

آفریقا نیز 8.8 درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک 0.6 درصد و اقیانوسیه از صادرات گوجه فرنگی 0.1 در سال 2018 را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول زیر 15 کشور بزرگ صادرکننده گوجه فرنگی و همچنین حجم صادرات آنها را در سال 2018 نشان می‌دهد:

رتبهکشورارزش صادراتسهم از صادرات جهانی
1مکزیک2.3 میلیارد دلار24.5 درصد
2هلند1.9 میلیارد دلار20.8 درصد
3اسپانیا1.1 میلیارد دلار11.9 درصد
4مراکش686.8 میلیون دلار7.4 درصد
5کانادا411.7 میلیون دلار4.5 درصد
6فرانسه369.8 میلیون دلار4 درصد
7ایالات متحده آمریکا325 میلیون دلار3.5 درصد
8ترکیه289.9 میلیون دلار3.1 درصد
9بلژیک284.1 میلیون دلار3.1 درصد
10چین207.3 میلیون دلار2.2 درصد
11آذربایجان177.1 میلیون دلار1.9 درصد
12اردن168.3 میلیون دلار1.8 درصد
13ایتالیا160.3 میلیون دلار1.7 درصد
14لهستان79.2 میلیون دلار0.9 درصد
15پرتغال63.8 میلیون دلار0.7 درصد

15 کشور فوق در سال گذشته میلادی در مجموع 92 درصد از صادرات گوجه فرنگی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان این کشورها، صادرات گوجه فرنگی چهار کشور آذربایجان 262.3 درصد، چین 69.8 درصد، مراکش 42.7 درصد و پرتغال 37.2 درصد در مقایسه با سال 2014 افزایش یافته است.

همچنین صادرات گوجه فرنگی پنج کشور اردن، ایتالیا، ترکیه، لهستان و اسپانیا طی این دوره به ترتیب 57.8 درصد، 38.7 درصد، 32 درصد، 21.1 درصد و  15.8 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، میزان واردات گوجه فرنگی در سال 2018، حدود 9.24 میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال 2014 حدود 6.51.2 درصد کاهش یافته است. در سال 2014 حجم کل واردات گوجه فرنگی در جهان 9.35 میلیارد دلار گزارش شده است.

این رقم در مقایسه با سال 2017 اما نزدیک به 0.7 درصد افزایش یافته است.

در میان قاره‌ها، اروپا با 63.1 درصد، معادل 5.8 میلیارد دلار، بیشترین واردات گوجه فرنگی را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که آمریکای شمالی با 30.4 درصد رتبه دوم را کسب کرده است.

همچنین سهم آسیا از واردات گوجه فرنگی 5.9 درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک 0.3 درصد، آفریقا 0.2 درصد و اقیانوسیه 0.05 درصد بوده است.

جدول زیر 15 کشوری را که بیشترین میزان گوجه فرنگی را در سال 2018 وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد:

رتبهکشورارزش وارداتسهم از واردات جهانی
1ایالات متحده آمریکا2.5 میلیارد دلار26.9 درصد
2آلمان1.5 میلیارد دلار15.9 درصد
3فرانسه706.9 میلیون دلار7.7 درصد
4بریتانیا699.9 میلیون دلار7.6 درصد
5روسیه629.9 میلیون دلار6.8 درصد
6هلند322.3 میلیون دلار3.5 درصد
7کانادا322.1 میلیون دلار3.5 درصد
8لهستان238.8 میلیون دلار2.6 درصد
9سوئد170.1 میلیون دلار1.8 درصد
10ایتالیا146 میلیون دلار1.6 درصد
11اسپانیا145.8 میلیون دلار1.6 درصد
12بلاروس116.6 میلیون دلار1.3 درصد
13جمهوری چک116.3 میلیون دلار1.3 درصد
14رومانی107.6 میلیون دلار1.2 درصد
15اتریش100.6 میلیون دلار1.1 درصد

در مجموع، 84.2 درصد از واردات گوجه فرنگی در جهان در سال 2018 از سوی این 15 کشور انجام شده است.

در میان کشورهای فوق، واردات گوجه فرنگی از سوی چهار کشور رومانی، اسپانیا، هلند و ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سال 2014 به ترتیب 87 درصد، 54.8 درصد، 21.1 درصد و 21 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که کشورهای روسیه، سوئد، بلاروس و جمهوری چک به ترتیب 39.7 درصد، 8.7 درصد، 8.1 درصد و 3.6 درصد کمتر گوجه فرنگی وارد‌ کرده‌اند.

منبع: worldstopexports

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند