بسته پیشنهادی لغو روادید روی میز رییس‌جمهور

پیشنهادهای کارگروه تسهیل و لغو روادید ایران برای ارزیابی و تصمیم‌گیری نهایی، به رییس‌جمهور تحویل داده می‌شود. با بیان این‌که کارگروه ویژه‌ی تسهیل و صدور روادید ایران با عنوان «تعیین کشورهای هدف برای اعمال مقررات لغو ویزا و تسهیل صدور ویزای گردشگران خارجی» آخرین مراحل کاری خود را طی کرده است، ادامه داد: پیشنهادهای توافق‌شده

پیشنهادهای کارگروه تسهیل و لغو روادید ایران برای ارزیابی و تصمیم‌گیری نهایی، به رییس‌جمهور تحویل داده می‌شود.

با بیان این‌که کارگروه ویژه‌ی تسهیل و صدور روادید ایران با عنوان «تعیین کشورهای هدف برای اعمال مقررات لغو ویزا و تسهیل صدور ویزای گردشگران خارجی» آخرین مراحل کاری خود را طی کرده است، ادامه داد: پیشنهادهای توافق‌شده بین اعضای این کارگروه در اختیار رییس‌جمهور قرار می‌گیرد تا پس از ارزیابی‌های لازم، تصمیم نهایی در این زمینه گرفته شود.
این کارگروه درباره‌ی تسهیل روادید، توافق‌ها و پیشنهادهای خوبی داشته، از جمله این‌که درباره‌ی افزایش تعداد کشورها برای استفاده از ویزای فرودگاهی، افزایش مدت زمان اعتبار ویزای فرودگاهی از دو هفته به یک‌ماه و همچنین قابل تمدید شدن ویزای فرودگاهی و راه‌اندازی E-Visa توافق‌هایی صورت گرفت.
درباره‌ی لغو روادید ایران، نظرات اعضای کارگروه متفاوت است که باید به دولت منعکس شود. پیشنهادها برای ارزیابی به رییس‌جمهور داده می‌شود تا پس از تصمیم‌گیری نهایی، اعلام و اعمال شود.
این کارگروه فعلا جلسه‌ای نخواهد داشت، اما فعالیت آن دائمی خواهد بود و پس از مدتی دوباره مسائل مربوط به روادید را ارزیابی می‌کند که آیا توافق‌ها به‌درستی اجرا می‌شود و این‌که مشکلات اجرایی چه بوده است.
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند