اکسکوینو
دبیر کانون بانک‌های خصوصی پاسخ داد:

بهترین وثیقه برای وام ودیعه مسکن چیست؟

تجارت نیوز

دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: ملک بهترین وثیقه برای دریافت وام دیعه مسکن است، چنین اتفاقی به شرط رعایت مسائل قانونی اگر به وقوع پیوندد می‌تواند رابطه سه جانبه‌ای را میان بانک و مالک و مستاجر پدید آورد.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: وام ودیعه مسکن که در قالب مجموعه تسهیلات کرونایی ارائه می‌شود به لحاظ بودجه‌ای دارای محدودیت است.

وی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که چرا برای وام ودیعه مسکن، بانک‌های خصوصی سخت‌گیری می‌کنند؟ گفت: در تمام دستورالعمل‌‌‌‌های اهدای تسهیلات، بانک‌ها موظفند وثیقه‌ای را تعیین کنند که مطمئن به بازگشت آن هستند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ملک را بهترین وثیقه برای دریافت وام دیعه مسکن خواند و افزود: چنین اتفاقی به شرط رعایت مسائل قانونی اگر به وقوع پیوندد می‌تواند رابطه سه جانبه ای را میان بانک و مالک و مستاجر پدید آورد.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خاطرنشان کرد: در وام ودیعه مسکن دولت فقط در تعیین درصد ذخیره قانونی تاثیرگذار است و می‌تواند درصدی از این ذخیره قانونی را کاهش دهد.

منبع: ایسنا 

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه بازار مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند