اتمام بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق ۲۲گانه

تجارت نیوز

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، اتمام بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق ۲۲گانه شهر تهران را اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، اتمام بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق ۲۲گانه شهر تهران را اعلام کرد.

به نقل از ایسنا، امیر شهرابی با اشاره به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران، گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مناطق از محورهای تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران بوده و در بخش تملک دارایی غیرمستمر نیز تأمین سرانه‌های خدماتی در مناطق کم برخوردار و کاهش فاصله آنها با مناطق برخوردار مدنظر قرار گرفته است.

همچنین در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای مستمر و توسعه محله‌ای مستمر و هزینه‌ای به بازتوزیع عادلانه و لحاظ میزان کاربری‌های مناطق نیز توجه شده است.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با بیان اینکه در روند رسیدگی به پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۲ مناطق رویکردهای شهردار تهران و شورای شهر اولویت گذاری شده است، اظهار کرد: رویکردهایی چون نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی، توجه به مناطق کم برخوردار، خانواده محوری، مسجد محوری و همچنین اولویت‌های شورای ششم شهر تهران مدنظر قرار گرفته و اولویت بندی پروژه‌ها بر اساس آن صورت گرفته است.

به گفته شهرابی، اجرای طرح جدید اصلاح ردیف‌های اعتباری هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی، باعث ادغام برخی از ردیف‌های بودجه‌ای تکراری و مشابه شد که این امر در جلسات بررسی بودجه پیشنهادی مناطق به تسهیل فرایند بودجه ریزی ۱۴۰۲ شهرداری تهران منجر شد.

وی افزایش اختیارات مدیران اجرایی در انجام عملیات و هزینه کرد ردیف‌های اعتباری و رفع برخی از محدودیت‌های موجود، کاهش تعداد موافقت‌نامه‌های شرح عملیات و امکان مبادله با کیفیت و محتوای قابل استناد، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش انضباط و شفافیت مالی را از جمله مزایای اجرای طرح ساماندهی و بازنگری ردیف‌های اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران برشمرد.

شهرابی اظهارکرد: نشست‌های مجزا برای بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ با حضور شهرداران و معاونین مناطق ۲۲گانه به میزبانی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران و با مشارکت نمایندگان معاونت‌های هماهنگی امور مناطق و فنی و عمرانی و دفتر پایش و ارزیابی عملکرد، برگزار شد که در این هم اندیشی‌ها، اقتضائات هر منطقه و نیاز مردم را با توجه به محدودیت‌های بودجه مدنظر قرار دادیم.

بر اساس گزارش سایت شهر، شهرابی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادات مناطق، سازمانها و شرکت‌های تابعه، لایحه پیشنهادی خود را تنظیم و به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم خواهد کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند