گزارش روزانه بازار

صنایع بورسی با بیشترین ارزش معاملات روزانه

صنایع بورسی با بیشترین ارزش معاملات روزانه

امروز 26 فروردین ماه سال ۱۳۹۷، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران (TSE) به 947 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس ایران (IFB) به 1973 میلیارد ریال رسید.

امروز 26 فروردین ماه سال ۱۳۹۷، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران (TSE) به 947 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس ایران (IFB) به 1973 میلیارد ریال رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، بیشترین مقدار مجموع ارزش معاملات این دو شاخص را صنایع زیر به خود اختصاص دادند:

 

 

صنایع بورسی با بیشترین ارزش معاملات روزانه (میلیارد ریال)

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند