تبادل برق ایران با کشورهای همسایه به مثبت ۱۱۴۹ مگاوات رسید

مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز سه‌شنبه یک‌هزار و 513 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان 364 مگاوات ثبت شد. تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت 1149 مگاوات رسید. ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان،

مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز سه‌شنبه یک‌هزار و 513 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان 364 مگاوات ثبت شد.

تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت 1149 مگاوات رسید.

ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می‌کند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند