تجدید ارزیابی دارایی‌ها ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، هیات دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تقویت بازار سرمایه و رفع تعارض مبنی بر حذف محدودیت استانداردهای حسابداری درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب افزایش سرمایه، آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها را اصلاح کرد.

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند