تخریب باغات تهران بر گردن افراد سوجو است

تجارت نیوز

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها شهرداری تهران با بیان اینکه تخریب باغات تهران بر گردن افراد سوجو است، گفت: ما از طریق مراجع قضایی شکایت کردیم و پرونده‌ها هم مفتوح است و قوه قضاییه نیز با چند نمونه از آن‌ها برخورد کرده است.

مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و پارک‌های شهرداری تهران درباره نابودی باغات در طی سال‌های گذشته گفت: در این که باغات تخریب شده‌اند شکی نیست، چرا که دریک بازه زمانی ارزش افزوده زمین بالا رفته و افراد سودجو به انواع مختلف باغات را دستخوش تخریب قرار دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با اشاره به تلاش ناموفق سازمان بوستان‌ها برای حفاظت از باغ‌ها ادامه داد: ما از طریق مراجع قضایی شکایت کردیم و پرونده‌ها هم مفتوح است و قوه قضاییه نیز با چند نمونه از آنها برخورد کرده است.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و پارک‌های شهرداری تهران با اشاره به پرونده آتش زدن عمدی باغ 3 هزار متری در منطقه یک تهران توسط مالک این باغ گفت: البته پرونده این باغ را تبصره یک کردیم، یعنی جلو کار و تخریب گرفته شده است و وظیفه قانونی خود را اجرا کردیم.

او با بیان اینکه اکثر باغات تهران مالک خصوصی دارد و همین مشکلات را پیچیده می‌کند، ادامه داد: وقتی باغ خصوصی است باید تصرف شود که از نظر اقتصادی برای شهرداری امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر افراد سودجو در تخریب این باغات نقش اساسی داشته‌اند. ما نمی‌توانم بدون مجوز وارد خانه کسی شویم.

مختاری در ادامه با اشاره به انواع روش‌های که برخی دست به تخریب باغات می‌زنند، تصریح کرد: برخی ممکن است با استفاده از مواد شیمیایی باغ را بخشکانند یا آنکه آن را بسوزانند. البته این موارد بررسی می‌شود و این طور نیست که هرکس آمد و گفت باغم خشک شد او را به حال خود رها کنند.

او پاسخ روشنی در مورد مقصر بودن شهردار ناحیه و منطقه نداد و گفت: آن‌ها چشمانشان را نبسته بودند اما ما فقط از طریق قانون می‌توانیم برخورد کنیم.

اگر لایحه شهرداری برای شناسنامه باغات تصویب شود کمکی زیادی به حفظ باغات خواهد شد. باید امکانات تشویقی در نظر بگیرند تا هم افراد به حفظ باغ تشویق شوند هم سرمایه طبیعی شهر حفظ شود.

 

منبع: ایلنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند