موضوعات داغ:

تعامل, درب خروج از اتاق بحران

تعامل , درب خروج از اتاق بحران است که امروزه بسیاری از متولیان مدیریت بحران کشور به آن معتقدند. به گزارش دبیرخانه همایش مدیریت جامع قبل از بحران؛ تجارب اشنایی با زلزله بم , رودبار , فرو ریختن تونل ها و تمام بحرانها با ریشه عوامل طبیعی و یا انسان ساز به ما یاد آوری

تعامل , درب خروج از اتاق بحران است که امروزه بسیاری از متولیان مدیریت بحران کشور به آن معتقدند.

به گزارش دبیرخانه همایش مدیریت جامع قبل از بحران؛ تجارب اشنایی با زلزله بم , رودبار , فرو ریختن تونل ها و تمام بحرانها با ریشه عوامل طبیعی و یا انسان ساز به ما یاد آوری میکند , در هنگام بروز بحران، مدیریت های احساسی و عدم هماهنگی ها باعث به هدر رفتن بخشی از زحمات و تلاشهای شبانه روزی عوامل اجرایی میشود.
لذا تعامل بین مدیران ارشد و هماهنگی سطوح بالای مدیریتی میتواند راه گشای عبور از بحران ها باشد.
در همین راستا وزارت خانه های نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حامیان اصلی این تعامل شده اند تا در تاریخ۲۶ آبان ماه امسال “نخستین همایش مدیریت جامع قبل از بحران” برگزار شود تا به راه کارهای مدیریت بحران برسند. علاوه بر وزارت خانه های فوق الذکر
این همایش با حمایت وزارت راه و شهر سازی، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، سایرسازمانها همراه خواهد بود که نشان از جدیت آنان برای رسیدن به حرفی مشترک در راستای مدیریت قبل از بحران دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند