موضوعات داغ:

تعداد کارمندان دولت ثابت ماند

تعداد کارمندان دولت ثابت ماند

مرکز آمار ایران با اعلام اینکه شمار کارمندان دولت در ۱۵ سال گذشته تغییری نداشته است، تعداد آنها را طبق سرشماری سال ۹۵ به میزان ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار نفر اعلام کرد.

در سال ١٣٨٠، ۶٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩۵ به ۵٩ درصد مرد و ۴١ درصد زن تغییر یافته است. براساس سال‌نامه آماری سال ١٣٩۵، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢,٣۴١,٧٢۶ نفر در سال ١٣٩۵ بوده‌اند، که نسبت به سال ١٣٨٠، ۶ در هزار رشد داشته که می‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣٨٠ ( ٢٣٢٨۶٣۵ نفر) نداشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین در سال ١٣٩۵، ۴٣ درصد از کارمندان دولت در آموزش و پرورش، ١٨ درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیت می‌کردند، یعنی ۶١ درصد کارمندان دولت دراین دو وزارت‌خانه و ٣٩ درصد در مابقی دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت بوده اند.

در سال ١٣٨٠، کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، از نظر تحصیلات : ٢٠درصد پایین‌تر از دیپلم، ٢٩ درصد دیپلم، ٢١ درصد فوق دیپلم، ٢٧ درصد لیسانس، ٢ درصد فوق لیسانس و ١,۶ درصد دکترا بوده‌اند که در سال ١٣٩۵، به ۵ درصد زیر دیپلم، ١٧ درصد دیپلم، ١۵ درصد فوق دیپلم، ۵٠ درصد لیسانس، حدود ١٠ درصد فوق لیسانس و ۴ درصد دکترا، تغییر یافته است.

از سویی، در سال ١٣٩۵، تحصیلات کارمندان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ٢۶ درصد لیسانس، ١٩ درصد فوق لیسانس، ٢۶ درصد دکترا؛ و وزارت بهداشت ۴۴ درصد لیسانس، ٣٨ درصد فوق لیسانس و ١٢ درصد دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت خارجه ٣٣ درصد لیسانس، ٣۶ درصد فوق لیسانس و ٣,۶ درصد دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت ٣٠ درصد لیسانس، ۶ درصد فوق لیسانس، ٧ در هزار دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت دادگستری ۵۵ درصد لیسانس، ١٠ درصد فوق لیسانس، ١.۶ درصد دکترا و تحصیلات کارمندان وزارت اقتصاد، ۴٨ درصد لیسانس، ٨ درصد فوق لیسانس و ٣ در هزار دکترا بوده است.

منبع:ایبنا

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند