اکسکوینو

تعدیل روزانه 10 کارگر در خراسان رضوی

تجارت نیوز

مسعود حمیدی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بر ا۸ساس گزارش‌ها از ابتدای امسال تاکنون در 135 واحد تولیدی استان، دو هزار و 540 نفر تعدیل شده‌اند.  با احتساب تعداد روزهای گذشته از سال 97، به طور میانگین روزانه حدود 10نیروی کار در این 135واحد تولیدی استان تعدیل شده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مسعود حمیدی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس گزارش‌ها از ابتدای امسال تاکنون در 135 واحد تولیدی استان، دو هزار و 540 نفر تعدیل شده‌اند.  با احتساب تعداد روزهای گذشته از سال 97، به طور میانگین روزانه حدود 10نیروی کار در این 135واحد تولیدی استان تعدیل شده‌اند.

علی رسولیان درباره وضعیت تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان افزود: در بررسی انجام‌شده، برخی واحدهای تولیدی استان از ابتدای امسال و بعد از نوسانات ارزی و مشکل تامین مواد اولیه، اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارشی که به استانداری ارائه‌شده است، مشخص شد 135 واحد اقتصادی استان دست به تعدیل نیرو زده‌اند.

جمع نیروهای تعدیل‌شده توسط این واحدهای تولیدی دو هزار و 540 نفر بوده‌ است. البته ممکن است واحدهای دیگری نیز تعدیل نیرو داشته باشند، اما آن چه توسط کارگروه استانداری مشخص شد، همین تعداد بود.

وی گفت: پس‌از این که این گزارش تهیه شد، تک‌تک 135 واحدی که تعدیل نیرو داشته‌اند شناسایی شدند و به‌صورت میدانی از طریق فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مربوط، پیگیری‌هایی برای حل مشکل این واحدها انجام شد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که پیگیری‌ها در این خصوص نتیجه‌بخش بوده است و برخی واحدها که مشکل مواد اولیه داشته‌اند، مشکل شان در حال رسیدگی و برخی واحدها مشکلاتشان نیازمند تصمیمات ملی است که باید به تهران منعکس شود تا مشکلات، در تهران بررسی شود و نیروهای تعدیل‌شده دوباره به‌کارگیری شوند.

منبع: روزنامه خراسان

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند