نماینده کارگران در شواری عالی کار پاسخ می‌دهد:

تغییر دستمزد کارگران به کجا کشید؟

تغییر دستمزد کارگران به کجا کشید؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: قرار بود پروسه افزایش مجدد مزد طی یک ماه تمام شود. اکنون دو ماه و نیم از این جریان می‌گذرد اما متاسفانه سرپرست وزارت کار هیچگونه تصمیمی در این خصوص نگرفته‌ و جلسه شورای عالی کار تشکیل نشده است.

از ابتدای سال جاری و همزمان با رشد تورم، برخی زمزمه‌ها مبنی بر افزایش یا تغییر دستمزد کارگران شنیده می‌شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، نزدیک به یک ماه قبل نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با تجارت‌نیوز خبر از تنظیم یک پیشنهاد برای تغییر در دستمزد کارگران داد. پیشنهادی که براساس آن قرار بود در نهایت بن‌کارت به کارگران داده شود.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در آن گفتگو ضمن بیان این مطلب که دستمزدها اکنون تنها 32 درصد مخارج کارگران را تامین می‌کند، در مورد پیشنهاد جدید برای تغییر دستمزدها گفته بود: «باید مبلغ بن نقدی که به کارگران می‌دهند، افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نیز دولت معادل این بن نقدی را به این مبلغ اضافه کند. با این اوصاف، با تجمیع این دو عدد به یک عدد جدید برای می‌رسیم. معادل این مبلغ باید متناسب با شماره فرد بیمه‌شده به صورت ماهانه بن‌کارت داده شود.»

اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از آن خبر، فرامرز توفیقی در گفتگو با تجارت‌نیوز، ضمن انتقاد از وزارت کار، خبر می‌دهد که پیشنهاد کارگران برای تغییر دستمزد به علت عدم پاسخ سرپرست وزارت کار برای تشکیل جلسه شورای عالی کار، هنوز مسکوت مانده است.

نماینده کارگران در این باره می‌گوید: ما در این خصوص پیگیری کرده‌ایم، نامه کتبی زده‌ایم و درخواست تشکیل تشکیل جلسه داده‌ایم تا موضوع در جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، نمایندگان کارگران و دولت بررسی شود. اما متاسفانه سرپرست وزارت کار به عنوان رئیس شورای عالی کار تا این لحظه هیچگونه پاسخی به درخواست ما نداده‌ است و جلسه شورای عالی کار تا این لحظه تشکیل نشده است.

وی می‌افزاید: قرار بود این پروسه طی یک ماه تمام شود. اکنون دو ماه و نیم از این جریان می‌گذرد اما متاسفانه سرپرست وزارت کار هیچگونه تصمیمی در این خصوص نگرفته‌ و جلسه شورای عالی کار تشکیل نشده است.

توفیقی در پاسخ به این سوال که چنانچه جلسه مذکور برگزار نشود و وزارت کار هیچ پاسخی ندهد، نمایندگان کارگران چه اقدامی خواهند کرد، می‌گوید: ما نامه را زده‌ایم و درخواست تشکیل جلسه داده‌ایم، چنانچه وزارت کار کماکان اقدامی برای تشکیل جلسه نکند، موضوع را از طریق قوه مقننه و دیوان عدالت اداری حتما پیگیری خواهیم کرد.

وی در خصوص اینکه آیا پیشنهاد کارگران برای تغییر دستمزدها تغییر خاصی کرده یا کماکان همان پیشنهاد قبلی است، پاسخ می‌دهد: خیر، کماکان نظر ما همان افزایش بن نقدی کارگران و پرداخت معادل آن مبلغ از سوی دولت است که در نهایت مجموع این مبلغ باید به صورت کالا کارت داده شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند