مدیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار:

تناقض آماری در حوزه گرد و غبار نداریم

تناقض آماری در حوزه گرد و غبار نداریم

مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار اعلام کرد: در خصوص میزان تاثیرپذیری ایران از کانون‌های خارجی گرد و غبار طی یک و نیم دهه گذشته اعداد دارای روندی نوسانی هستند و آمارهای متفاوت طبیعی است.

مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار گفت: محیط زیست و یکی از چالش‌های مهم آن یعنی گرد و غبار به همان میزان که با زندگی عامه مردم در سراسر جهان مرتبط است و در برخی ابعاد برای همگان بسیار قابل لمس و فهم، حوزه‌ای بسیار تخصصی است که بدون برخورداری از علم کافی و به‌روز نمی‌توان در آن اظهار نظری معقول و منطقی داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، ضیاءالدین شعاعی افزود: در خصوص پدیده طوفان‌های گرد و غبار و میزان تاثیرپذیری ایران از کانون‌های داخلی و خارجی گرد و غبار که از قضا این روزها محل مناقشاتی هم شده و حتی برخی افراد و گروه‌ها، دولت و سازمان حفاظت محیط زیست را متهم به عددسازی و آمارسازی یا انتشار آمار متناقض در این زمینه برای فرار از مسئولیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: باید توجه کرد که اعداد بر اساس دوره‌های زمانی متفاوت، تغییر می‌کنند و هیچ آمارسازی یا آمار متناقضی وجود ندارد.

مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار توضیح داد: به طور نمونه میزان تاثیرپذیری ایران از کانون‌های گرد و غبار خارجی طی بازه زمانی شانزده ساله ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است اما همین عدد در یک دهه گذشته به ۷۰ تا ۸۰ درصد و طی ۵ سال اخیر به ۹۰ درصد رسیده است.

شعاعی ادامه داد: همچنین بررسی طوفان‌های گرد و غباری کشور در سال ۹۵ نشان داد که از ۲۸ مورد طوفان گرد و غبار تنها ۴ مورد دارای منشا داخلی بود و این به معنای آن است که ۱۴.۵ درصد طوفان‌ها دارای منشا داخلی و مابقی آنها که حدود ۸۵.۶ درصد طوفان‌ها را در بر می‌گیرد، دارای منشا خارجی است.

وی در پایان تاکید کرد: جمع‌بندی این اعداد و توضیحات بیانگر آن است که در خصوص میزان تاثیرپذیری ایران از کانون‌های خارجی گرد و غبار طی یک و نیم دهه گذشته شاهد روندی صعودی یا نزولی نیستیم و اعداد دارای روندی نوسانی هستند، لذا ارائه آمارهای مختلف با توجه به بازه‌های زمانی مختلف امری طبیعی است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند