اکسکوینو

با ۲ اقدام آمریکا توافق وین انجام می‌شود

تجارت نیوز

سخنگوی وزارت خارجه گفت: اگر آمریکا دو کار کند توافق در مذاکرات وین در دسترس خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، دو کاری که آمریکا باید انجت دهد تا توافق در مذاکرات وین حاصل شود چیست؟

به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه گفت: آنچه ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام داده در پاسخ به اقدامات طرف مقابل بوده است. سال‌هاست که برجام برای ایران کار نکرده و توافق منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته است.

خطیب‌زاده در ادامه افزود: یک مقدار طرف‌های مقابل این روزها را تحمل کنند که برخی ابعاد فنی آن کاهش یابد و آن‌ها ببیند کاهش تعهدات یعنی چه. اگر توافق فردا در وین نهایی شود تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت پذیر است. آنچه برگشت‌ناپذیر است، تروریسم اقتصادی آمریکا و آن‌هایی که همراهی با آمریکا کردند. دردی که بر مردم ایران اعمال کردند برگشت ناپذیر است.

او تصریح کرد: آن‌ها باید تمرکز خود را برای به نتیجه رسیدن توافق انجام دهند. توافق در دسترس و ممکن است و اگر آمریکا دو کار کند، اول این‌که از این توهم اهرم‌سازی عبور کند و دوم این‌که بپذیرند به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگردند، همین فردا می‌توانیم به وین برویم و توافق را نهایی کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر گروسی مدیرکل آژانس به سرزمین‌های اشغالی گفت: این رژیم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده که ساختارهای حقوق بین‌الملل به سخره بگیرد و همه را با چک سفید امضای برخی کشورهای مدعی انجام داده است.

جای تأسف است مدیرکل آژانس به‌عنوان کارگزار آژانس این ساختار را در اختیار چنین رژیم قانون‌گریزی قرار دهد. یعنی توسط کارگزار ساختار را به سخره گرفته و به چالش کشیده است.

فکر می‌کنم پیام این سفر مثل هر اقدام غیردپیلماتیک دیگر روشن است. مدیرکل باید نگران بی‌طرفی و استقلال باشد. طبق بند اساسنامه آژانس، وظیفه قطعی داشت و در زمان غلط و جای غلط افراد غلط را ملاقات کرده است. پاسخ ما داده شده و امیدواریم تصحیح رویه شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند