یک مقام مسوول خبر داد؛

تولید سالانه یک میلیارد متر مکعب پساب

تولید سالانه یک میلیارد متر مکعب پساب

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب پساب در کشور تولید می‌شود.

بهمن وکیلی گفت: تا نیمه اول سالجاری حدود ۱۸۴ تصفیه خانه فاضلاب شهری در مدار بهره‌برداری است که با فرآیندهای ساده و پیچیده مختلفی در امر تصفیه فاضلاب به فعالیت مشغول هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، افزود: این ۱۸۴ تصفیه خانه سالانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: آمارها نشان از آن دارد که تا پایان شهریورماه سال ۹۶ حدود ۴۷.۶ درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش تاسیسات فاضلاب هستند.

وکیلی گفت: تعداد تصفیه خانه‌ها و جمعیت تحت پوشش تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کمتر از جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب هستند.

وی ادامه داد تاسیسات شامل حالت کلی شبکه و تصفیه‌خانه می‌شود، لذا تصفیه‌خانه‌ها حدود ۱۸.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند یعنی حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد جمعیت شهری تحت پوشش تصفیه خانه‌های فاضلاب هستند.

وکیلی گفت: حجم پساب تولیدی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعبی سالانه، متعلق به جمعیت تحت پوشش تصفیه‌خانه‌ها است که پس از تصفیه وارد چرخه مصرف می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه این تعداد تصفیه‌خانه و تاسیسات فاضلاب را اگر بخواهیم به شهرهای کشور تعمیم دهیم حدود ۲۹۵ شهر را شامل می‌شود، افزود: در ۲۹۵ شهر کشور تصفیه خانه وتاسیسات فاضلاب داریم ولی در روستاها این رقم بسیار کمتر است.

وی گفت: زیرا احداث سامانه های فاضلاب در روستاها دیرتر آغاز شده و اجرای آن نسبت به شهرها عقب‌تر است و جمعیت روستایی برخوردار از تاسیسات فاضلاب در مقایسه با جمعیت شهری برخوردار از این سامانه به کمتر از نیم‌درصد می‌رسد.

این مقام مسوول با بیان این مطلب که رشد سامانه‌های فاضلاب در شهرها بیشتر بوده است،افزود: برخی از شهرهای کشورمان مانند اصفهان و تهران از دهه ۴۰ دارای تصفیه‌خانه و شبکه‌های فاضلاب بودند ولی در سال‌های اخیر رشد برخورداری بسیار سریعتر بوده و تعداد شهرهای بیشتری را تحت پوشش تاسیسات فاضلاب قرار داده است.

وکیلی با بیان اینکه پساب‌های تصفیه شده در بخش‌های کشاورزی،‌ صنعت، آبیاری فضای سبز و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها مصرف می‌شوند، افزود: در کشور ما بیشترین سهم استفاده از پساب در بخش کشاورزی به میزان ۵۷ درصد پساب تولیدی است و پس از آن تخلیه به آب‌های پذیرنده سطحی مانند رودخانه ها قرار دارد و مابقی به بخش صنعت، ‌تغذیه آب‌خوان‌ها، آبیاری فضای سبز و سفره‌های زیرزمینی تعلق دارد.

وی گفت: از کل آبی که در منازل استفاده می‌کنیم، بطور میانگین ۷۰ درصد آن تبدیل به فاضلاب می‌شود.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند