با تصویب نمایندگان

تکالیف وزارت کشاورزی برای کنترل کیفیت خاک تعیین شد

تکالیف وزارت کشاورزی برای کنترل کیفیت خاک تعیین شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از لایحه خاک، تکالیف وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از لایحه خاک، تکالیف وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی را تعیین کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز،در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک، نمایندگان با تصویب ماده ۷ این لایحه مقرر کردند به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک شناسی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به انجام موارد ذیل است.

الف-تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن

ب-ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

پ- تهیه نقشه‌های پهنه بندی خاک کشور از نظر کانی شناسی، زیست محیطی، زمین شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین شناختی و شیمیایی زمین کشور با همکاری سازمان محیط زیست، وزارتخانه های بهداشت، نیرو، صنعت و سازمان زمین شناسی کشور

تبصره ۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی را جهت تایید به وزارت جهاد کشاورزی ارائه نمایند.

تبصره ۲-نظارت و تایید کیفیت مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

تبصره ۳-هر گونه مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج موردنظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط به تایید وزارت می‌باشد و وزارت موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام، نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید و عدم پاسخ در مهلت مقرر موافقت تلقی می شود.

 

منبع:مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند