تکلیف کودکان برای دریافت سود سهام عدالت چیست؟

تکلیف کودکان برای دریافت سود سهام عدالت چیست؟

در خانوارهایی که کودک مشمول سهام عدالت دارند، سرپرستان خانوار می‌توانند به عنوان اولیا یا قیم نسبت به افتتاح حساب مستقل به اسم کودک خود و سپس اخذ شماره شبا بانکی به نام آن حساب اقدام کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز؛ از 30 فروردین ماه امسال سازمان خصوصی‌سازی با اعلام این که فاز دوم آزادسازی سهام عدالت را با دریافت شماره شبای مشمولان برای دریافت سود این سهام آغاز کرده است، از دارندگان سهام عدالت خواست تا شماره شبای حساب خود را به سامانه این سهام به نشانی www.samanese.ir وارد کنند.

بر این اساس هر یک از مشمولین سهام عدالت باید شماره شبای حساب خود را به صورت مجزا به این سامانه وارد کنند که در این میان موضوع ورود شماره شبای حساب کودکان پرسش‌هایی را برای مشمولان به وجود آورده است.

از این رو باید گفت سود سهام عدالت فقط به حساب شخص کودک مشمول سهام عدالت که سهام به نام وی است واریز خواهد شد و سود کودکان به حساب سرپرست خانوار اعم از ولی یا قیم واریز نمی‌شود؛ بنابراین در خانوارهایی که کودک مشمول سهام عدالت دارند، سرپرستان خانوار می‌توانند به عنوان اولیا یا قیم نسبت به افتتاح حساب مستقل به اسم کودک خود و سپس اخذ شماره شبا بانکی به نام آن حساب اقدام کنند.

به همین دلیل ثبت شماره شبا بانکی در سامانه سهام عدالت حتی در مورد کودکان باید حتما به نام فرد مشمول باشد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند