جدیدترین آمار تولید خودرو منتشر شد

تولید انواع خودرو در اسفندماه سال گذشته 5.1 درصد و در 12 ماهه سال گذشته 20.2 درصد کاهش یافته است. براساس جدیدترین آمارهای رسمی به دست آمده تولید انواع خودرو در کشور در اسفند ماه سال گذشته با افت 5.1 درصدی از 83 هزار و 720 دستگاه در اسفند ماه 91 به 79 هزار و

تولید انواع خودرو در اسفندماه سال گذشته 5.1 درصد و در 12 ماهه سال گذشته 20.2 درصد کاهش یافته است.

براساس جدیدترین آمارهای رسمی به دست آمده تولید انواع خودرو در کشور در اسفند ماه سال گذشته با افت 5.1 درصدی از 83 هزار و 720 دستگاه در اسفند ماه 91 به 79 هزار و 444 دستگاه رسیده است.

در این مدت تولید انواع سواری با کاهش 5.1 درصدی از 70 هزار و 982 دستگاه در اسفند ماه 91 به 67 هزار و 378 دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع وانت نیز با کاهش 3.1 درصدی از 11 هزار و 689 دستگاه در اسفند ماه 91 به 11 هزار و 324 دستگاه در اسفند ماه 92 رسیده است.

در این مدت تولید انواع اتوبوس با کاهش 76.8 درصدی از 56 دستگاه در اسفند ماه 91 به 13 دستگاه و تولید کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش 27.9 درصدی از 987 دستگاه در اسفند ماه 91 به 712 دستگاه کاهش یافته است.

در 12 ماهه سال گذشته نیز تولید انواع خودرو با کاهش 20.2 درصدی از 924 هزار و 51 دستگاه در سال 91 به 737 هزار و 60 دستگاه رسیده است. در این مدت تولید انواع سواری با کاهش 20.8 درصدی از 788 هزار و 353 دستگاه در سال 91 به 624 هزار و 749 دستگاه کاهش یافته است.

سال گذشته تولید انواع وانت با افت 11.4 درصدی از 118 هزار و 281 دستگاه در سال 91 به 104 هزار و 746 دستگاه رسیده است. تولید انواع اتوبوس نیز با کاهش 56.2 درصدی از 904 دستگاه در سال 91 به 396 دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده با کاهش 56.8 درصدی از 16 هزار و 359 دستگاه در سال 91 به 7061 دستگاه در سال گذشته رسیده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند