جدیدترین تغییرات بازار کار؛ رشد توامان بیکاری و مشارکت اقتصادی

جدیدترین تغییرات بازار کار؛ رشد توامان بیکاری و مشارکت اقتصادی

براساس نتايج طرح آمارگيری نيروی ‌كار، در تابستان امسال نرخ بیکاری به 12.2 درصد رسید که در مقایسه با تابستان سال گذشته 0.7 درصد افزایش یافته است.همچنین نرخ مشارکت اقتصادی با 0.2 واحد درصد افزایش نسبت به تابستان سال گذشته به 40.9 درصد رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نتايج طرح آمارگيری نيروی ‌كار تابستان 1397 منتشر شد.

بر اساس گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، آمارهای نرخ بيكاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد كه 12.2 درصد از جمعيت فعال بيكار بوده‌اند.

نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به تابستان 1396 به ميزان 0.7 درصد افزایش داشته و جمعيت بيكار كشور با 237 هزار نفر افزایش به سه ميليون و 326 هزار نفر رسيده است.

نرخ بیکاری مردان در تابستان سال جاری 10.3 درصد و نرخ بیکاری در زنان 19.8 درصد بوده که نسبت به تابستان سال گذشته رشد داشته است.

همچنین در بین استان‌های کشور، بیشترین نرخ بیکاری با 16.4 درصد مربوط به استان کرمانشاه است.

در تابستان 1397، معادل 40.9 درصد جمعيت 10 ساله و بيشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، يعنی در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند.

نرخ مشاركت اقتصادی درتابستان امسال نسبت به تابستان سال 1396 معادل 0.2 درصد افزايش داشته است.

جمعيت شاغل‌های 10 ساله و بيشتر در اين فصل 23 ميليون و 956 هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 158 هزار نفر افزايش داشته است.

بخش خدمات با 49.5 درصد بیشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت با 31.6 درصد و كشاورزی با 18.9 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

آمارهای نرخ بيكاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می‌دهد 24.9 درصد از فعالان اين گروه سنی در تابستان 1397 بيكار بوده‌اند که این نرخ نسبت به تابستان سال 1396 معادل 0.8 درصد افزایش يافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد كه در تابستان سال جاری 10 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادی (فصل غيركاری، ركود كاری، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كمتر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده برای انجام كار اضافی بوده‌اند؛ اين در حالی است كه 41 درصد از شاغلين 10 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيشتر در هفته كار كرده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند