جزئیات نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی

جزئیات نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی

شهرداری تهران در لایحه‌ای به شورای شهر تهران نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی شهر تهران در سال ۹۹ پیشنهاد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، شهرداری تهران در لایحه‌ای که در کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران بررسی شده، نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی شهر تهران در سال ۹۹ پیشنهاد کرد. نرخ‌های پیشنهادی درصحن شورا بررسی و پس از تصویب نهایی در صحن و تایید در فرمانداری از سوی شهرداری برای سال آینده ابلاغ می‌شود.

پیش از این شورای شهر تهران مصوب کرده بود که شهرداری تهران مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به واگذاری بهره‌برداری و مدیریت پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران به بخش خصوصی و نظارت بر اعمال نرخ‌های مصوب اقدام کند.

براساس این لایحه، حداکثر نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی شهر تهران بر اساس نوع خودرو و مدت زمان پارک و بر مبنای رده‌بندی پارکینگ مطابق جدول شماره ۱ تعیین و محاسبه می‌شود.

جدول شماره یک حداکثر نرخ ورودیه و حق توقف در پارکینگ عمومی بر اساس مدت زمان توقف و رده‌بندی پارکینگ (بر حسب ریال)

رده ۱

رده ۲

رده ۳

نوع وسیله نقلیه

ورودی و ساعت اول

به ازای هر نیم ساعت تا ۱۲ ساعت

به ازای هر نیم ساعت بیش از ۱۲ ساعت

ورودی و ساعت اول

به ازای هر نیم ساعت تا ۱۲ ساعت

به ازای هر نیم ساعت بیش از ۱۲ ساعت

ورودی و ساعت اول

به ازای هر نیم ساعت تا ۱۲ ساعت

به ازای هر نیم ساعت بیش از ۱۲ ساعت

سواری و وانت

۳۰.۰۰۰

۶.۰۰۰

۴.۰۰۰

۲۴.۰۰۰

۵.۰۰۰

۳.۰۰۰

۱۸.۰۰۰

۴.۰۰۰

۲.۰۰۰

ون و مینی‌بوس

۴۰.۰۰۰

۷.۰۰۰

۵.۰۰۰

۳۲.۰۰۰

۶.۰۰۰

۴.۰۰۰

۲۴.۰۰۰

۴.۰۰۰

۳.۰۰۰

اتوبوس و کامیون

۵۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰

۷.۰۰۰

۴۰.۰۰۰

۸.۰۰۰

۶.۰۰۰

۳۰.۰۰۰

۶.۰۰۰

۴.۰۰۰

تریلر

۸۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰

۷.۰۰۰۰

۶۴.۰۰۰

۸.۰۰۰

۶.۰۰۰

۴۸.۰۰۰

۶.۰۰۰

۴.۰۰۰

در بخش دیگر این لایحه اشاره شده است که نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های غیرمسقف شهرداری تهران اشاره شده و و همچنین نرخ ورودیه و حق توقف برای توقف خودروهای حامل موادغذایی و بار در پایانه‌های مسافری مطابق با نرخ پارکینگ‌های رده ۳ جدول شماره ۱ تعیین می‌شود. نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های مکانیزه شهر تهران با اعمال ضریب ۱.۳ به نرخ پارکینگ‌های رده ۱ جدول شماره ۱ تعیین می‌شود.

نرخ ورودی و حق توقف خودروهای مسافری در پایانه‌های مسافری مطابق جدول شماره ۲ تعیین می‌شود.

جدول شماره ۲ نرخ ورودی و حق توقف خودروهای مسافری در پایانه‌های مسافری (بر حسب ریال)

نوع وسیله نقلیه

ورودیه و حق توقف (ریال)

سواری مسافربری

۲۰.۰۰۰

ون و مینی‌بوس مسافربری

۲۵.۰۰۰

اتوبوس مسافربری

۳۵.۰۰۰

سازمان حمل‌ونقل و ترافیک موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل رده‌بندی کیفی و منطقه‌ای پارکینگ‌ها بر اساس معیارهایی همچون موقعیت مکانی، میزان عرضه و تقاضا، بهره‌مندی از تجهیزات هوشمند در مدیریت و بهره‌برداری از فضاهای پارک و تسهیلات ارائه شده به شهروندان ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام کرده و گزارش آن را برای بررسی و تصویب در کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران ارسال کند.

همچنین شهرداری تهران موظف است بهره‌برداری از کلیه پارکینگ‌های عمومی در اختیار سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق ۲۲گانه شهرداری را از طریق مزایده عمومی و با لحاظ بهینه‌سازی و نوسازی آنها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران موظف است به صورت مستقیم بر نحوه و کیفیت خدمات ارائه شده توسط بهره‌برداران در طول زمان قرارداد به طور کامل نظارت نماید و از بروز تخلفاتی مانند تغییر کاربری یا تغییر نحوه بهره‌برداری جلوگیری کند.

بر اساس این لایحه تخلفات صورت گرفته در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در هیات انضباطی مرکب از نماینده شورای اسلامی شهر تهران یا جانشین قانونی وی به دعوت سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، نماینده سازمان حمل‌ونقل و ترافیک و نماینده شهرداری منطقه مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. دبیرخانه این هیات در محل تعیین شده از سوی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک مستقر خواهد بود. نحوه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته بر اساس دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به پیشنهاد هیات انضباطی تهیه و به تصویب کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد، انجام می‌پذیرد. شهرداری تهران موظف است سازوکار لازم برای ارجاع مستقیم شکایات شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ و سایر راهکارهای ارتباطی را به هیات انضباطی برقرار کند..

همچنین شهرداری تهران موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات و درآمدهای مربوط به این مصوبه را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کند.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند