نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خبر داد:

احتمال حذف ارز دولتی برای واردات دارو در نیمه دوم سال

احتمال حذف ارز دولتی برای واردات دارو در نیمه دوم سال

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید: سال گذشته داروسازان پیشنهاد حذف ارز 4200 را به دولتمردان دادند. هنوز این موضوع اجرا نشده است اما به نظر می‌رسد ارز دولتی برای دارویی‌ها در نیمه دوم سال 98 حذف شود.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش که آیا ارز دولتی برای دارویی‌ها حذف خواهد شد یا خیر؟ به تجارت‌نیوز گفت: سال گذشته داروسازان پیشنهاد حذف ارز 4200 را به دولتمردان دادند. هنوز این موضوع اجرا نشده است اما به نظر می‌رسد که ارز دولتی برای دارویی‌ها در نیمه دوم سال 98 حذف شود.

امیرحسین معینی زندی اظهار کرد: افزایش هزینه‌های در تولید دارو باعث شد که ارز 4200 برای صنعت دارو و واردات به صرفه نباشد و آسیب‌های جدی را به این حوزه وارد کند.

او تصریح کرد: وجود یارانه سوبسیدی باعث قاچاق دارو شده است. قیمت دارو ایرانی یک سوم سایر داروهای خارجی است. دولت می‌گوید که ارز یارانه‌ای به دارویی‌ها تعلق می‌گیرد، در حالی که چنین نیست. بنابراین ترجیح می‌دهیم که ارز برای دارویی‌ها نیز نیمایی یا آزاد تخصیص یابد.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره مزایای تخصیص ارز آزاد به صنعت دارو گفت: با تخصیص ارز آزاد یا نیمایی به دارو قطعا کیفیت صنعت دارو ایران رشد خواهد کرد و بیمار نیز از خرید و مصرف داروی ایرانی بهره بیشتری خواهد برد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند