خبرگزاری موج و برنا مسدود شدند

خبرگزاری موج و برنا مسدود شدند

یک منبع آگاه قضایی گفت: دو خبرگزاری امروز و با دستور قضایی فیلتر شدند.یک منبع آگاه قضایی گفت: خبرگزاری‌های موج و برنا به دلیل شکایت در مرجع قضایی امروز با دستور قضایی فیلتر شدند. به نقل از میزان، این منبع آگاه قضایی در ادامه افزود: همچنین امروز دستور فیلترینگ چند سایت دیگر نیز به علت

یک منبع آگاه قضایی گفت: دو خبرگزاری امروز و با دستور قضایی فیلتر شدند.
یک منبع آگاه قضایی گفت: خبرگزاری‌های موج و برنا به دلیل شکایت در مرجع قضایی امروز با دستور قضایی فیلتر شدند.

به نقل از میزان، این منبع آگاه قضایی در ادامه افزود: همچنین امروز دستور فیلترینگ چند سایت دیگر نیز به علت شکایت در مرجع قضایی صادر شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند