کاهش میل خرید اوراق دولتی

کاهش میل خرید اوراق دولتی

گزارش بانک مرکزی از آخرین حراج اوراق دولتی در اول مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که در هفته جاری، کمترین فروش اوراق رخ داده است. در هفته هفدهم، بانک‌ها حدود ۵۴۰ میلیارد تومان اوراق را خریداری کردند و دولت توانست ۱۷۰ میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق دولتی در بورس کسب‌درآمد کند. نرخ اوراق سه ساله نیز در این هفته مانند هفته‌های پیش ۲۱ درصد رقم خورده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش بانک مرکزی از آخرین حراج اوراق دولتی در اول مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که در هفته جاری، کمترین فروش اوراق رخ داده است. در هفته هفدهم، بانک‌ها حدود ۵۴۰ میلیارد تومان اوراق را خریداری کردند و دولت توانست ۱۷۰ میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق دولتی در بورس کسب‌درآمد کند. نرخ اوراق سه ساله نیز در این هفته مانند هفته‌های پیش ۲۱ درصد رقم خورده است.

جزئیات فروش اوراق دولتی

در هفدهمین هفته فروش اوراق دولتی، سه نوع اوراق به نام‌های «اراد ۴۹»، «اراد۵۲» و «اراد۵۳» به فروش رسید. براساس اعلام بانک مرکزی یک بانک و دو نهاد مالی سفارش‌های‌ خود را به ارزش ۶۱۰ میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند که از این میزان تقاضا، وزارت اقتصاد با فروش ۵۴۰ میلیارد تومان اوراق اراد۵۲ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰درصد موافقت کرد.

بنابراین از این حیث، میزان درخواست بانک‌ها برای اوراق دولتی به نسبت هفته گذشته به شدت کاهش داشته است. در هفته گذشته بانک‌ها تقریبا معادل ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان خرید اوراق دولتی داشته‌اند.

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد بخشی دیگر از اوراق خود را در فرآیند خارج از حراج و در بازار بورس عرضه می‌کند. براساس گزارش منتشر شده، درهفته مذکور، ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق اراد۵۳ با سررسید مهرماه ۱۴۰۲ و نرخ سود ۲۱ درصد در بازار بورس به فروش رسیده است.

علاوه‌بر این، ۷۰ میلیارد تومان اوراق اراد ۵۲ با نرخ سود تا سررسید ۲۱ درصد نیز به فروش رسیده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ اوراق سه ساله در بازار ۲۱ درصد و نرخ اوراق دو ساله ۲۰ درصد بوده است که به نسبت هفته‌های گذشته تغییری نداشته است. به این ترتیب در هفدهمین حراج اوراق دولتی در کل ۷۱۰ میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رسیده است.

کمترین فروش هفتگی اوراق دولتی

بررسی روند فروش اوراق دولتی در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد کمترین فروش هفتگی این اوراق در هفته جاری رخ داده است. براساس گزارش بانک مرکزی در حراج هفته سوم که در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری برگزار شد، اوراق دولتی به میزان ۹۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید. این میزان تا پیش از هفته جاری کمترین مقدار ثبت شده اوراق دولتی بوده است.

اما در هفته جاری این رکورد شکسته شد و به میزان ۷۱۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. این در حالی است که در هفته گذشته(هفته شانزدهم) حدود ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.بیشترین رقم هفتگی فروش اوراق دولتی نیز در هفته هفتم و به میزان حدود ۹/ ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

در مجموع اوراق فروخته شده تا پایان هفته هفدهم، ۵/ ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر هفته حدود ۱/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. به نظر می‌رسد دولت با فروش حدود ۵/ ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی تقریبا نیمی از کسری بودجه پیش بینی شده را جبران کرده است.

روند فروش اوراق در هفته‌های گذشته این‌طور نشان می‌‌داد که هدف فروش هفتگی دولت حدود ۵ هزار میلیارد تومان است. در این صورت می‌تواند تا پایان سال، کسری بودجه خود را جبران کند. اما به نظر می‌رسد در بعضی از هفته‌ها این هدف محقق نمی‌شود. جذاب شدن بازارهای موازی به خصوص دلار در هفته جاری می‌تواند در کاهش مطلوبیت سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی موثر باشد. این در حالی است که اوراق بدون ریسک دولتی می‌تواند بهترین گزینه برای کاهش ریسک پرتفوی سرمایه گذاران باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند