درآمد دولت از کجا تامین می‌شود؟

تجارت نیوز

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه دولت از محل درآمد مالیاتی، درآمد نفتی و سایر درآمدها تامین شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم برای تامین هزینه‌های مالی خود از بانک مرکزی استقراض نکرده است. پس تامین منابع مالی دولت از کجا است؟

به نقل از ایرنا، مسعود میرکاظمی گفت: تلاش کرده‌ایم، مدیریت بر هزینه‌ها داشته باشیم و این مهم‌تر از بقیه بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مصارف را کنترل کرده‌ایم، اظهار کرد: خلاف آنچه در دولت‌های قبلی انجام می‌شد و این دولت‌ها  استقراض می کردند، تلاش این بود که استقراض نداشته باشیم؛ البته فعالیت‌های عمرانی خود را نیز محدود کرده‌ایم.

وی ادامه داد: از ماه سوم و چهارم پرداخت‌های بهتری روی پروژه‌های عمرانی انجام می‌شود.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هزینه‌ها را طوری مدیریت کردیم تا خلق پول نشود و خوشبختانه در این راه موفق بوده‌ایم.

میرکاظمی اضافه کرد: در شش ماه  ۱۴۰۰ عملکرد ما معطوف بر مدیریت مصارف بود و در دو ماه ۱۴۰۱ تلاش شد تا با مدیریت مصرف خلق پول نکنیم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند