دو هزار میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شود

رییس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی گفت: برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، امسال دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت ها پرداخت می شود.  اسکندر زند عصر روز شنبه در نشستی با استاندار بوشهر افزود: برای داشتن کشاورزی پایدار و تامین امنیت غذایی توجه به ترویج، آموزش کشاورزان و اجرای دستاوردهای پژوهشی

رییس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی گفت: برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، امسال دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت ها پرداخت می شود.

 اسکندر زند عصر روز شنبه در نشستی با استاندار بوشهر افزود: برای داشتن کشاورزی پایدار و تامین امنیت غذایی توجه به ترویج، آموزش کشاورزان و اجرای دستاوردهای پژوهشی ضروری است.

وی اظهار کرد: هشت هزار طرح تحقیقاتی در بخش کشاورزی در مراکز تحقیقاتی استان ها در دست اجراست.

زند اضافه کرد: از دو ماه گذشته تاکنون نیز موفق شدیم قراردادهایی را با بخش خصوصی برای تجاری سازی یافته های تحقیقاتی منعقد کنیم.

وی با اشاره به این که یافته های علمی این سازمان در مزارع و عرصه های کشاورزی اجرا می شود، گفت: حدود 550 کشاورز نمونه برای افزایش تولید، این دستاوردهای پژوهشی را در مزارع و باغ های خود اجرا کرده اند.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان این که ظرفیت سازمان را باید با رویکرد کارآمدی آن در نظر گرفت، به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد و بهره مندی از ظرفیت دانشگاه ها را یکی از رویکردهای مهم در سال جدید برشمرد.

وی با بیان این که استان بوشهر دربخش های مختلف آبزی پروری و کشاورزی دارای قابلیت های مهم است تاکید کرد: با فعال شدن بخش های مختلف سرمایه گذاری امکان واگذاری تسهیلات لازم فراهم شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند