راسته پوشاک بازار بزرگ تهران در ماه‌های پایانی سال (گزارش تصویری)

راسته پوشاک بازار بزرگ تهران در ماه‌های پایانی سال (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، راسته پوشاک بازار بزرگ تهران در ماه‌های پایانی سال را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، جنب و جوش در راسته پوشاک بازار بزرگ تهران در ماه‌های پایانی سال را مشاهده می‌کنید.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند